Konferencie a semináre

Kontaktujte nás

Aktuálne konferencie

Dejiny školstva v Bratislavskej župe

Dátum: 19. 11. – 31. 1.
Miesto: elektronicky – off line

Viac informácií

Zrealizované konferencie a semináre

Kultúrne dedičstvo
Vzdelávanie dospelých, kľúčové kompetencie
Udržateľný rozvoj a klimatické zmeny

Publikácie a zborníky

Pozrite si našu bohatú publikačnú činnosť.

Naše publikácie