Poslaním našej inštitúcie je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností. Základnými piliermi našich aktivít sú:

Kultúrne dedičstvo

Zvyšujeme povedomie o európskom a národnom kultúrnom dedičstve a hodnote kultúrnej diverzity ako základného predpokladu pre sociálnu súdržnosť.

Aktívne občianstvo a demokracia

Posilňujeme kapacity členov občianskej spoločnosti, najmä mládeže, pre aktívnu účasť na správe vecí verejných v SR a v EÚ prostredníctvom výchovy a vzdelávania.

Dobre spravovaná spoločnosť

Prispievame k formovaniu právneho štátu pomocou tvorby moderných a efektívnych verejných politík a ich uplatňovaní v praxi, zvyšujeme pripravenosť spoločnosti na globálne výzvy zlepšovaním prierezových schopností a zručností.

Udržateľný rozvoj

Pomáhame presadzovať priority Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na Slovensku. Prispievame k udržateľnému rozvoju malokarpatskej oblasti, v ktorej sídli naša vzdelávacia inštitúcia AINova.

Aké máme novinky? Pozrite si našu aktuálnu ponuku nižšie:

Zobraziť všetky novinky

Čomu sa venujeme? Tvoríme kurzy a vzdelávacie programy, organizujeme konferencie, vydávame publikácie.

0

rokov sme tu

0

realizovaných projektov

0

úspešných absolventov

0

krajín, z ktorých pochádzajú lektori a spolupracujúce inštitúcie

Čo o nás povedali? Máme široké medzinárodné portfólio expertov a spolupracujúcich inštitúcií.

Ďakujeme našim partnerom a donorom:

Je za nami silný príbeh

Už od roku 1996 veríme v silu otvoreného vzdelávania.

O nás