Služby

Kontaktujte nás

Aktuálne služby

AINova poskytuje konzultácie pri plánovaní rozvoja miest už od roku 2001. V procese participatívneho plánovania spracovala Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) hlavného mesta Bratislavy na roky 2010 – 2020 a tiež plány pre iné slovenské mestá, ako napríklad Trnava, Šaľa, Humenné, Prešov, Bardejov, Martin. Tvorba stratégií prebieha s dlhoročným partnerom AINovy – českou konzultačnou spoločnosťou Berman Group.

Pracovať v niektorej z inštitúcií EÚ znamená byť súčasťou aktuálneho európskeho diania, mať inšpiratívne medzinárodné pracovné prostredie, a tiež mať adekvátne finančné ohodnotenie. Získať takúto prácu je možné až po zvládnutí náročného výberového konania. Pomôžeme Vám zorientovať sa v požiadavkách na jednotlivé pozície, poskytneme príklady zadaní, a skúseností úspešných kandidátov. AINova je uvedená ako jediná inštitúcia na Slovensku, ktorá pripravuje na výberové konania

Aplikovaný výskum na AINove je uskutočňovaný predovšetkým v rámci jednotlivých projektov, kde je potrebné zhrnúť poznatky v danej téme – výskumom prameňov, resp. samotnej praxe, analyzovať zistenia a vyvodiť závery.

V rámci svojich interných a externých odborných kapacít spracúva správy a analýzy na zadané témy, ktoré sú podkladom pre rozhodovanie orgánov verejnej správy na národnej a európskej úrovni.

Cieľom infocentra je propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt mesta Svätý Jur a Malokarpatského regiónu. Infocentrum poskytuje informácie o kultúrnych a prírodných hodnotách regiónu aj v spolupráci s BRT/OOCR, organizuje/spoluorganizuje podujatia, ponúka knižné publikácie a výrobky miestnych tvorcov, organizuje výstavy viažúce sa tematicky k regiónu, poskytuje priestor pre spoločenské a kultúrne

Naše služby využili