Contact details

Konzultácie k príprave na výberové konanie EPSO (EPSO konkurzy)

Pracovať v niektorej z inštitúcií EÚ znamená byť súčasťou aktuálneho európskeho diania, mať inšpiratívne medzinárodné pracovné prostredie, a tiež mať adekvátne finančné ohodnotenie. Získať takúto prácu je možné až po zvládnutí náročného výberového konania cez EPSO (European Personnel Selection Office – Európsky úrad pre výber pracovníkov).

Ponúkame vám pomoc zorientovať sa v požiadavkách na jednotlivé pozície, poskytneme príklady zadaní, a skúseností úspešných kandidátov. AINova je uvedená ako jediná inštitúcia na Slovensku, ktorá pripravuje na výberové konania.  

Na stránke www.epsoprep.com nájdete okrem iného 11 ďalších zdrojov informácií o priebehu EPSO výberových konaní a zdarma si vyskúšate vašu pripravenosť úspešne absolvovať prvé kolo testov (pre-selection tests).

Kontakt: ainova@ainova.sk

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.