Contact details

Aplikovaný výskum

Aplikovaný výskum na AINove je uskutočňovaný spravidla v našich ústredných a príbuzných témach predovšetkým v rámci jednotlivých projektov, kde je potrebné zhrnúť poznatky v danej oblasti – výskumom prameňov, resp. samotnej praxe, analyzovať zistenia a vyvodiť závery.

Podobným postupom vám môžeme pomôcť aj pri spracovaní Vašej témy.

Kontakt: ainova@ainova.sk

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.