Contact details

Plánovanie miestneho a regionálneho rozvoja

AINova poskytuje konzultácie pri plánovaní rozvoja miest už od roku 2001. V procese participatívneho plánovania spracovala Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) hlavného mesta Bratislavy na roky 2010 – 2020 a tiež plány pre iné slovenské mestá, ako napríklad Trnava, Šaľa, Humenné, Prešov, Bardejov, Martin. Tvorba stratégií prebieha s dlhoročným partnerom AINovy – českou konzultačnou spoločnosťou Berman Group.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.