Contact details

Služby pre komunitu – Infocentrum Svätý Jur

Cieľom Infocentra je propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt mesta Svätý Jur a Malokarpatského regiónu.

Infocentrum poskytuje informácie o kultúrnych a prírodných hodnotách regiónu aj v spolupráci s Bratislava Region Tourism (Oblastnou organizáciou cestovného ruchu), organizuje/spoluorganizuje podujatia, ponúka knižné publikácie a výrobky miestnych tvorcov, organizuje výstavy viažuce sa tematicky k regiónu, poskytuje priestor pre spoločenské a kultúrne podujatia, vydáva knižné a iné publikácie.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.