Contact details

Dejiny bývania v Bratislavskej župe, 19. 11. 2012, Hrad Červený Kameň

Konferencia pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012usporiadaná Bratislavským samosprávnym krajom v úzkej spolupráci s AINovou.

Z príhovoru podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabrielly Németh: „Pamiatky, spojené s bývaním, sú v istom zmysle tým najbližším a najuchopiteľnejším kultúrnym dedičstvom pre širokú verejnosť. Mnohí ľudia majú skúsenosť s bývaním v historickom objekte, alebo si takýto dom pamätajú z návštev starých rodičov, či rodiny na vidieku a niektorí o takomto bývaní snívajú. Zachované historické domy, ktoré voľakedy a v mnohých prípadoch i dnes slúžia na bývanie, sú najprirodzenejším spojením medzi ľuďmi a históriou regiónu, v ktorom žijú. Poodhalenie ich vývoja a poznávanie ich hodnôt a kvalít v konečnom dôsledku vedie k plnohodnotnejšiemu chápaniu historického vývoja života jednotlivcov i spoločnosti. A to je prvý predpoklad k naplneniu potreby a povinnosti starať sa o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti a chrániť ich ako súčasť dedičstva, ktoré nám tu zanechali predchádzajúce generácie“.

Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, pripravila AINova zborník, ktorý vydal Úrad BSK ako publikáciu určenú na propagačné účely.

Zborník-Dejiny-bývania-v-Bratislavskej-župe.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.