Contact details

Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy, 20. 11. 2011, Art hotel Kaštiel, Tomášov

Konferencia bola usporiadaná Bratislavským samosprávnym krajom v úzkej spolupráci s AINovou pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011.

Z príhovoru predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša: „Kaštiele a kúrie predstavujú významnú súčasť kultúrneho dedičstva všade v Európe a nemalo by to byť inak ani u nás v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ich význam spočíva vo viacerých rovinách, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Kaštiele a kúrie boli budované ako reprezentatívne sídla šľachty a významných osobností svojej doby. Umožňovali naplno stvárniť v tom čase aktuálne estetické a konštrukčné princípy a normy. Svojou kompozíciou, výtvarnou výzdobou a stvárnením okolia tvorili štýl, ktorý sa potom ako príklad šíril do ich okolia a ovplyvňoval podobu menších a odlišných stavieb. Obrazne povedané kaštiele a kúrie sú výstavnými objektmi histórie architektúry a staviteľstva, ktoré nám i v dnešnej dobe vedia priblížiť vrchol umu a zručnosti predchádzajúcich generácií majstrov svojho remesla“.

Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii pripravenej k 10. výročiu Bratislavského samosprávneho kraja, pripravila AINova zborník, ktorý vydal Úrad BSK ako publikáciu určenú na propagačné účely.

BSK_ZBORNIK_Kastiele-a-kurie-Bratislavkej-zupy_2011small.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.