Contact details

Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy, 17. 11. 2013, Hotel Sebastián, Modra

Konferencia pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013usporiadaná Bratislavským samosprávnym krajom v úzkej spolupráci s AINovou.

Z príhovoru predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša: „Sakrálna architektúra, tá historická i súčasná, vytvára priestor pre náš duchovný život a je aj jeho zhmotnením. Tento druh stavieb je zrkadlom duchovného vývoja spoločnosti počas histórie, a to nielen v zmysle náboženskom, ale aj v širšom zmysle slova, nakoľko sú dokumentom stavu poznania a staviteľských zručností. Súvislosť medzi témou dnešnej konferencie a témou tohoročných dní Európskeho kultúrneho dedičstva, ktorou sú pamiatky duchovného života, je takto prirodzená a logická. Sakrálne pamiatky predstavujú širokú škálu stavieb od tých najväčších a  najvýznamnejších, akými sú katedrály, kláštory, až po tie najmenšie, no nie menej významné kaplnky a  božie muky roztrúsené po krajine. Spomenúť všetky typy týchto pamiatok je nad možnosti jednej konferencie a  preto je dnešné podujatie zamerané na chrámy ako najvýraznejších reprezentantov tejto širokej skupiny. Takýto prístup nám umožňuje sa v budúcnosti k  téme sakrálnych pamiatok vrátiť a pokračovať v prezentácii tejto významnej a bohatej oblasti kultúrneho dedičstva Bratislavskej župy“. 

Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, pripravila AINova zborník, ktorý vydal Úrad BSK ako publikáciu určenú na propagačné účely.

BSK_ZBORNIK_Sakralne-pamiatky-Bratislavkeho-samospravneho-kraja_2013small.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.