Contact details

Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých – projekt MOVED

Cieľ seminára:

Seminár prezentuje návrhy pre verejnú politiku vzdelávania dospelých a odporúčania pre prácu samospráv v regiónoch, ktoré vznikli v rámci projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých. Seminár dáva aktérom politiky vzdelávania dospelých aj priestor na diskusiu o prednesených odporúčaniach.

Východisko:

Záverečným seminárom bola ukončená dvojročná spolupráca partnerov na projekte Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED – diskusiou a zhodnotením prezentovaných výsledkov. Viac informácií o projekte nájdete TU.

Seminár vychádzal zo správ pripravených v rámci projektu:

  • Monitorovanie verejnej politiky vzdelávania dospelých na Slovensku
  • Hodnotenie verejnej politiky vzdelávania dospelých na Slovensku
  • Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých
  • Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých na Slovensku: Príručka pre samosprávy

Cieľové skupiny:

  • experti zapojení do implementácie projektu
  • odborní pracovníci 13 neformálnych partnerov

Pozvánka s programom na stiahnutie:

Program seminára k projektu MOVED

Financovanie:

Seminár sa konal v rámci projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED, ktorý bol podporený z ESF cez OP EVS a kofinancovaný AINovou.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Program seminára
Leták 1
Leták 2
Prezentácia: Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých a najdôležitejšie zistenia – Zuzana Štefániková
Prezentácia: Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých pre samosprávy – Marta Jendeková
Prezentácia: Segmenty vzdelávania dospelých na Slovensku – Ivana Studená
Prezentácia: 9+1 pohľadov na vzdelávanie dospelých – Juraj Vantuch

Spolupracujúce subjekty:

MŠVVŠ SR – Odbor celoživotného vzdelávania 

ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania

AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra andragogiky 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Pedagogická fakultu, Katedra andragogiky

Centrum ďalšieho vzdelávania pri Žilinskej univerzite

Mestský úrad Trebišov

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Mesto Hlohovec

Vzdelávacia akadémiu J. A. Komenského v Trenčíne

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Inštitút ďalšieho vzdelávania so sídlom v Bratislave

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.