Kontaktné údaje

Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých

Cieľ:

Cieľom záverečného seminára projektu bola prezentácia návrhov pre verejnú politiku vzdelávania dospelých a odporúčaní pre prácu samospráv v regiónoch. Obsahom seminára bola prezentácia projektu a jeho hlavných zistení, odporúčania pre aktérov politiky vzdelávania dospelých a diskusia k odporúčaniam.

Východisko:

Záverečným seminárom bola ukončená dvojročná spolupráca partnerov na projekte “Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelýchMOVED” – diskusiou a zhodnotením prezentovaných výsledkov. Viac informácií o projekte nájdete na TU.

Seminár vychádzal zo správ pripravených v rámci projektu:

  • Monitorovanie verejnej politiky vzdelávania dospelých na Slovensku
  • Hodnotenie verejnej politiky vzdelávania dospelých na Slovensku
  • Návrhy riešení pre verejnú politiku vzdelávania dospelých
  • Príručka s odporúčaniami pre organizovanie vzdelávania dospelých samosprávami

Cieľové skupiny:

  • experti zapojení do implementácie projektu
  • odborní pracovníci 13 neformálnych partnerov

Financovanie:

Seminár sa konal v rámci projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED, ktorý bol podporený z ESF cez OP EVS a kofinancovaný AINovou.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Program seminára

Spolupracujúce subjekty:

MŠVVŠ SR – Odbor celoživotného vzdelávania 

Štátny inštitút odborného vzdelávania/ŠIOV

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých/AIVD

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií/AKOI

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra andragogiky 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Pedagogická fakultu, Katedra andragogiky

Centrum ďalšieho vzdelávania pri Žilinskej univerzite

Mestský úrad Trebišov

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Mesto Hlohovec

Vzdelávacia akadémiu J. A. Komenského v Trenčíne

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Inštitút ďalšieho vzdelávania so sídlom v Bratislave

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.