Contact details

100 rokov Bratislavskej župy (1919 – 2019), 24. 9. 2019, Hotel Zochova chata, Modra

Pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 pripravil Bratislavský samosprávny kraj a AINovou v spolupráci s partnermi už tradične konferenciu zameranú na kultúrne dedičstvo Bratislavského kraja.

Výstupom konferencie bol jubilejný súhrnný zborník k 10. výročiu konania konferencií o kultúrnom dedičstve Bratislavského kraja. Na príprave konferencií sa už desať rokov podieľa BSK, AINova, Krajský pamiatkový úrad Bratislava a Mestský ústav ochrany pamiatok.

Z príhovoru predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Juraja Drobu: „Pri príležitosti desiateho ročníka konferencie sme pre vás pripravili niečo exkluzívne – súhrný zborník, ktorý v elektronickej podobe poskytne súbor všetkých desiatich doteraz publikovaných zborníkov. Odbornej i širokej verejnosti sa tak dostane do rúk publikácia, kde si budú môcť nájsť aj staršie príspevky, ktoré odzneli na predchádzajúcich konferenciách s témami: „Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo; Kaštiele a kúrie bratislavskej župy; Dejiny bývania v Bratislavskej župe; Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy; Veľká vojna a Bratislavská župa; Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe; Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe; Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie; Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja; 100 rokov Bratislavskej župy (1919 – 2019)“.

Pozvánka_konferencia_100_rokov_župy.pdf

Fotodokumentáciu nájdete TU.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.