Contact details

Letná škola – Mladé líderské osobnosti pre 21. storočie

Cieľom letnej školy je rozvíjať kompetencie mladých ľudí potrebných pre zvládanie výziev 21. storočia, najmä ich občianske, sociálne a kultúrne kompetencie, súvisiace aj s kritickým chápaním globálnych a lokálnych javov, trendov a ich súvislostí. Letná škola má tri hlavné obsahové moduly/komponenty, zamerané na rozvoj rozličných vzájomne súvisiacich kompetencií spojených s hlavným cieľom – rozvoj znalostí a vedomostí súvisiacich s novými výzvami prostredníctvom štruktúrovaných diskusií s pozvanými významnými hosťami – odborníkmi; rozvoj vlastnej tvorivosti a kritického myslenia prostredníctvom organizácie workshopov a diskusií vo vlastnej réžii, výmenou vzájomných poznatkov a skúseností a sieťovaním; rozvoj sociálnych a kultúrnych kompetencií spoznávaním histórie daného regiónu, v ktorom sa letná škola koná.

Termín a miesto konania: 30. jún – 3. júl 2023, AINova a Horský hotel Eva, Svätý Jur

Program podujatia TU

Prihláška TU

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.