Contact details

Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie, 19. 9. 2017, Hotel pod Lipou, Modra-Harmónia

Konferencia pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017usporiadaná Bratislavským samosprávnym krajom v úzkej spolupráci s AINovou.

Z príhovoru podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martinu Berta, CSc.: „Tento rok je v kontexte ochrany kultúrneho dedičstva pre Bratislavskú župu mimoriadne významný. Po rokoch príprav kraj pristupuje k realizácii obnovy národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa a parku v Modre. Stane sa tak vďaka projektu „Kultúrno-kreatívneho oživenia tradícií“ v rámci projektu Heritage SK-AT, ktorý je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Cieľom projektu zároveň je priniesť kaštieľu a  parku po rekonštrukcii nové, širšie využitie, zamerané predovšetkým na  oživenie a  kreatívne rozvíjanie tradícií. Azda najvýznamnejšou regionálnou tradíciou je práve keramika, ktorá presahuje od ľudovo-remeselných a ľudovo-umeleckých foriem až k špičkovým umeleckým prejavom a v konečnom dôsledku je aj súčasťou umeleckého a kreatívneho priemyslu. To je aj dôvod, prečo je tohtoročná konferencia venovaná práve téme keramiky“.

Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, pripravila AINova zborník, ktorý vydal Úrad BSK ako publikáciu určenú na propagačné účely.

BSK_Tradicia-keramiky-v-Bratislavkej-zupe-a-jej-kreativne-reflexie_2017small.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.