Contact details

Historická zeleň, parky a záhrady v Bratislavskej župe, 28. 9. 2016, Hotel Zochova chata, Modra-Piesok

Konferencia bola usporiadaná Bratislavským samosprávnym krajom v úzkej spolupráci s AINovou pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016.

Z príhovoru podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabrielly Németh: „Dnes máme pred sebou bohatý program na výsostne aktuálnu a zložito štruktúrovanú tému. Zeleň vždy bola elementárnou súčasťou krajiny. S ekonomickým a hospodárskym rozvojom sú spojené hlboké a zásadné zásahy do podoby krajiny a tento rozvoj vygeneroval kvalitatívne úplne nové vzťahy. A samozrejme aj problémy. Výsledkom je, že dnes by sme sa mali snažiť zeleň nielen chrániť, ale aj revitalizovať, či nanovo vytvárať urbanisticko-architektonické zelené zóny. Z hľadiska histórie nejde až o tak zásadne novú situáciu. V uplynulých storočiach sa pod podobu nášho regiónu podpísali viaceré formy „komponovanej“ zelene. Predovšetkým išlo o záhrady, parky, či sady. Žiaľ, mnohé zanikli, respektíve z nich zostali len torzá. A aj tie, ktoré sa zachovali, sú často zdevastované a ich záchrana je v nedohľadne“.

Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, pripravila AINova zborník, ktorý vydal Úrad BSK ako publikáciu určenú na propagačné účely.

BSK_ZBORNIK_Historicka-zelen-parky-a-zahrady-v-Bratislavskej-zupe_2016small.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.