Contact details

Industriálne a technické pamiatky a areály Bratislavskej župy, 29. 9. 2015, Cvernovka, Bratislava

Konferencia pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015usporiadaná Bratislavským samosprávnym krajom v úzkej spolupráci s AINovou.

Z príhovoru podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabrielly Németh: „Rok 2015 je v Európe venovaný pamiatkam industriálneho dedičstva s cieľom poukázať na korene súčasného priemyslu a technológií. Táto téma je pre Bratislavský kraj ako ušitá, keďže história tohto regiónu je za posledných 200 rokov úzko spätá s rozvojom priemyslu a industrializácia sa výrazne podieľala na formovaní jeho súčasnej podoby a života. Pochopiť a oceniť Bratislavský kraj bez poznania tejto jeho črty je hádam nemožné. Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem širokej verejnosti o priemyselné a technické pamiatky, ktorý môžeme pozorovať za ostatné roky, by sme radi prispeli touto konferenciou k spoznávaniu fenoménu industriálneho dedičstva. Našim cieľom je predostrieť vám prierez témou industrializácie cez jeho historický kontext, zmapovanie a pamiatkovú ochranu. Radi by sme tak, popri mnohých užšie zameraných výskumoch, priniesli ucelenejší pohľad na vývoj a stav industriálneho dedičstva v Bratislavskom kraji“.

Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, pripravila AINova zborník, ktorý vydal Úrad BSK ako publikáciu určenú na propagačné účely.

BSK_ZBORNIK_Industialne-a-technicke-pamiatky-a-arealy-v-Bratislavskej-zupe_2015small.pdf

Fotodokumentáciu nájdete TU.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.