Contact details

RegionAL

Cieľ projektu:

Cieľom projektu RegionAL „Porovnávacia analýza regionálnych politík vo vzdelávaní dospelých“ (Comparative Analysis of Regional Policies for Adult Learning) je:

  • identifikovať na regionálnej úrovni faktory, ktoré napomáhajú, a ktoré prekážajú pri úspešnej realizácii politiky VD
  • uskutočniť porovnávaciu analýzu iniciatív v oblasti politiky VD
  • vyvodiť kľúčové faktory úspešnosti politiky VD na regionálnej úrovni

Východisko projektu:

Projekt vychádzal z potreby pomôcť pri tvorbe politiky vzdelávania dospelých na regionálnej úrovni v rôznych častiach EÚ. Pomoc sa týkala efektívnejšej formulácie, implementácie a tiež financovania tejto politiky prostredníctvom identifikovania kľúčových faktorov úspešnej politiky.

Cieľové skupiny:

Výstupy projektu – najmä kľúčové faktory úspešnej politiky VD na regionálnej úrovni, sú určené tvorcom politiky vzdelávania dospelých na regionálnej úrovni. Miesto prieskumu v krajinách partnerov boli rôzne typy inštitúcií – na Slovensku najmä vyššie územné celky (8 VUC), a tiež tvorcovia politiky vzdelávania dospelých na národnej úrovni.

Aktivity a výstupy:

  • Profily 6 krajín, v ktorých sa výskum realizuje (Prezentácia zistení – Slovensko /video v angličtine TU)
  • Porovnávacia analýza regionálnej politiky VD v 16 regiónoch 6 krajín
  • Súbor „nástrojov“ na podporu politiky VD v šiestich jazykových mutáciách

Súčasťou projektu REGIONAL bola aj diseminácia a exploatácia týchto výstupov po celej Európe so zámerom osloviť minimálne 1675 priamych cieľových skupín počas trvania projektu a 400 ďalších potenciálnych odberateľov.

Financovanie:

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania – Grundtvig – Multilaterálny projekt č. 539389-LLP-1-2013-1-DE-Grundtvig-GMP.  Projekt sa realizoval v rokoch 2014 až 2016. Celkový rozpočet bol 352 386 EUR, pre AINovu 17 423 EUR.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Project Regional Leaflet_sk
Regional Project: Toolkit_en
Country Report SK_en
Správa o krajine SK_sk
Comparative Analysis
Komparatívna analýza – zhrnutie

Zoznam spolupracujúcich subjektov:   

NBEB, Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildung e.V. – (Agentúra pre vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie) – Nemecko, koordinátor projektu

NMH (Národný úrad práce, Ministerstvo hospodárstva) – Maďarsko

SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Združenie pre priemyselný rozvoj južného Talianska) – Taliansko

NUIM, National University of Ireland Maynooth (Národná írska univerzita Maynooth) – Írsko

REDASP, Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlj (Rozvojová regionálna agentúra pre Šumadiju a Pomoravljee) – Srbsko

IDP European Consultants – Taliansko

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.