Contact details

Učitelia ako nositelia zmeny – ako integrovať vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a globálne vzdelávanie do osnov pre budúcich učiteľov

Cieľ projektu:

Celkovým cieľom projektu je zvýšiť mieru reflektovania témy udržateľného rozvoja  vo vzdelávaní učiteľov v regióne V4. Toto sa uskutoční prostredníctvom výskumu a následných odporúčaní. Výskum sa zameria na: a) zhromažďovanie a syntézu iniciatív vo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj / globálnom vzdelávaní učiteľov vo vyšehradských krajinách, b) identifikáciu bariér pre zaraďovanie ESD do vzdelávania učiteľov.

Viac na www.teachers4sd.org

Východisko projektu: 

Aj keď existujú iniciatívy na zdieľanie osvedčených postupov, nástrojov a metód vyvinutých a prispôsobených v tejto oblasti miestnej situácii, ESD stále nie je neoddeliteľnou súčasťou nášho vzdelávania. Hlavné problémy sú:

1) administratíva na vnútroštátnej úrovni nemá vnútornú motiváciu k zmenám a aktéri nemajú na nich dosah a vplyv,

2) súvisiace vládne stratégie postrádajú časti o príprave učiteľov, a nie sú záväzné, preto

3) iniciatívy zostávajú ojedinelé a izolované, závislé od odhodlania jednotlivcov, a

4) ich rozsah je nesystémový a fragmentovaný (neodrážajú holistický prístup k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, t. j. nepokrývajú globálne výzvy v ich vzájomne prepojených súvislostiach),

5) iniciatívam chýbajú zdroje na výmenu poznatkov.

Cieľové skupiny: 

  • Vysokoškolskí učitelia, ďalší pracovníci inštitúcií pre prípravu učiteľov
  • Študenti pedagogiky, študentské združenia
  • MVO

Aktivity a výstupy:

Program 25. jún 2021

V4-exchange-event-program_25.06.2021.doc

Financovanie:

Projekt financuje Medzinárodný vyšehradský fond International Visegrad Fund) , celkový rozpočet je 18 944 Eur. Doba realizácie projektu: október 2020 – október 2021.

Donori a partneri:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.