Contact details

Regionálna akadémia – REGIO

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zostaviť a pilotovať vzdelávací program na prehĺbenie osobnostných a odborných kompetencií súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji na úrovni regiónov a okresov Slovenska.

Viac o vzdelávacom programe prebiehajúcom v 2021/2022 je tu

Východisko projektu:

Podľa definícií Svetovej banky a OECD je regionálny rozvoj „spoločné úsilie ľudí, verejných organizácií a súkromných firiem o zaistenie udržateľného ekonomického rozvoja, zamestnanosti a blahobytu ľudí v danom regióne. To sa deje posilňovaním trendov produktivity a posilňovaním tých faktorov, ktoré pomáhajú udržať dlhodobú konkurencieschopnosť regiónu a zvyšovať životnú úroveň.“ Dobré plánovanie regionálneho rozvoja je založené na spolupráci viacerých hráčov.

Cieľové skupiny:

  • pracovníci samospráv
  • pracovníci regionálnych rozvojových agentúr a iných organizácií regionálneho rozvoja
  • mladí ľudia, čerství absolventi VŠ, ktorí by chceli v samospráve pracovať
  • „regionalisti“ – ľudia, ktorí sa podieľajú na tvorbe stratégií rozvoja nejakého územia, či mesta alebo regiónu

Aktivity a výstupy:

Hlavným výstupom je vzdelávací program s pracovným názvom Škola regionálneho rozvoja.

  • realizácia vzdelávacieho programu Regionálna akadémia (2021/2022) – odučenie programu pre tri skupiny účastníkov

Financovanie:

Projekt Regionálna akadémia, č. 312011G198 sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Výška poskytnutého NFP je 128 745,80,- EUR. Trvanie projektu je od januára 2019 do júna 2022. Miestami realizácie sú: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Zmluva k projektu
Analyza-vzdelavacich-potrieb_Vyhodnotenie.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.