Contact details

Modernizácia vzdelávania v Moldavsku

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bola podpora reforiem v školstve a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu sprostredkovaním metodológie e-learningu ako formy flexibilného vzdelávania.

Východisko projektu:

V tomto čase sme v AINove riešili projekty využívajúce e-learningové postupy, ktoré umožňujú sprístupniť vzdelávanie aj oblastiam, či skupinám, ktoré sa nedostanú ľahko k prezenčnému štúdiu. Moldavský partner prejavil záujem o túto skúsenosť.

Cieľové skupiny:

  • stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, metodici a odborníci z ministerstva školstva v tvorbe, riadení a tútorovaní e-learningových kurzov v Moldavsku

Aktivity a výstupy:

  • 2 tréningy trénerov a workshop na Slovensku vo Svätom Jure (vyškolených 30 moldavských stredoškolských a vysokoškolských učiteľov, metodikov a odborníkov z ministerstva školstva)
  • medzinárodná konferencia „E-learning vo vzdelávacej agende EÚ – prípad Slovenska a Moldavska“, apríl  2013 v moldavskom Kišiňove s cieľom výmeny skúseností slovenských a moldavských expertov v oblasti vzdelávania s dôrazom na e-learning v rámci európskych záležitostí.
  • elektronický zborník 9 príspevkov z konferencie v rumunskom a anglickom jazyku
  • 2 manuály „Príručka e-vzdelávania“ – technicky a metodologicky zameraná publikácia s dôrazom na predstavenie systému Moodle (v rumunskom a slovenskom jazyku) a príručka „Interaktívne nástroje e-learningu“ obsahujúca praktické informácie, rady a príklady metód využiteľných v online kurzoch (v rumunskom jazyku)

Financovanie:

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Rozpočet projektu bol 89 713 EUR. Trvanie projektu bolo od septembra 2011 do septembra 2013.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Príručka e-vzdelávania (SK verzia)
Príručka e-vzdelávania (rumunská verzia)
Príručka Interaktívne nástroje (rumunská verzia)

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Inštitút pre verejnú politiku, Kišinev, Moldavsko

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:





V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:







Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.