Contact details

Learning Fwd 21

Cieľ projektu

Cieľom projektu “Učíme sa pre 21stor./Vzdelávanie pre 21 stor.” je vytvoriť moderné centrá vzdelávania v 2 regiónoch projektového partnerstva (Región Rijeka v Chorvátsku, Región Malých Karpát na Slovensku) a prispieť tak k budovaniu otvoreného, inkluzívneho, regionálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré bude dostupné rozmanitej miestnej komunite učiacich sa dospelých. Tieto centrá budú ponúkať flexibilné a inovatívne vzdelávacie moduly v prezenčnej, virtuálnej resp. hybridnej forme. Neformálne vzdelávanie bude zacielené na “zelené” a občianske kompetencie obyvateľov regiónov a zároveň budú rozvíjať aj ich jazykové a mediálne spôsobilosti. Leták k projektu

Viac informácií o prepájaní aktérov celoživotného vzdelávania v malokarpatskom regióne je prezentácii. Ak máte záujem zapojiť sa, dajte nám vedieť!

Novinky

31. januára 2024 sme úspešne ukončili projekt.

Nech sa páči navštívte našu NOVÚ DIGITÁLNU PLATFORMU

30. januára 2024 vás pozývame na online webinár Ako celoživotne rozvíjať zelené a občianske kompetencie. Bližšie informácie tu

7. októbra 2023 sme otvorili pilotný ročník Festivalu učenia sa. Bližšie informácie tu

Východisko projektu

Jedným z východísk projektového zámeru bol fakt, že počty dospelých učiacich sa sú ako na Slovensku, tak aj v Chorvátsku, veľmi nízke. Nízke je však aj povedomie o prínosoch a potenciáli vzdelávania dospelých zvlášť u miestnych autorít, ktoré nepokladajú túto agendu za súčasť ich vzdelávacích a rozvojových politík. V dôsledku toho prirodzene neexistuje ani spolupráca medzi poskytovateľmi vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni. Predbežný prieskum vo všeobecnosti preukázal jasnú potrebu budovania kompetencií obyvateľov cieľových regiónov, vrátane dospelých učiacich sa. Občianske vzdelávanie a tzv. zelené kompetencie sú kľúčové pre život v 21. storočí a možností na ich rozvoj je nedostatok. Mnohé príležitostí priniesol rapídny vývoj nových učebných nástrojov a digitálnych technológií.

Cieľové skupiny

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú regionálni poskytovatelia vzdelávania z 2 cieľových území. Projekt vychádza z teórie tzv. kolektívneho dopadu, ktorá bude pilotne aplikovaná prostredníctvom cieleného sieťovania poskytovateľov, identifikovania spoločnej agendy, cieľov, zberom dát, spoločným učením sa, spoločným budovaním vzťahov s regionálnymi kľúčovými (miestne a regionálne orgány verejnej správy, školy, mimovládne organizácie a pod.) ale aj otvorenou a konzistentnou komunikáciou v záujme budovania vzájomnej dôvery. Koncovými prijímateľmi výsledkov projektu budú členovia miestnych/regionálnych komunít (Rijeka, Malé Karpaty), ktorí budú benefitovať z dostupného, otvoreného a flexibilného vzdelávania pre život v 21. storočí.

Výstupy a výsledky 

Výstupmi projektu budú:

  • 1. Sieť inštitúcií ako centrum vzdelávania 21. storočia (zoznam je na digitálnej platforme)
  • 2. Digitálna platforma (informačná a e-learningová platforma)
  • 3. Vzdelávacie moduly (hybridné vzdelávanie): 3.1 Zelené kompetencie, 3.2 Občianske kompetencie so zameraním na I. Občiansku participáciu, II. Projektové myslenie, III. Mediálnu gramotnosť (nájdete ich na platforme)
  • Prehľad dostupných vzdelávacích zdrojov, zaujímavých vzdelávacích príležitostí pre dospelých (v slovenskom jazyku) tu

Financovanie  

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403.

Doba implementácie: 1.2. 2022 – 31.1. 2024. Rozpočet projektu: 194 240 Eur

Donori a partneri:

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Primorsko-goranska županija Rijeka, Chorvátsko – www.dante-ri.hr

Grafia, společnost s ručením omezeným,  Plzeňský kraj, Plzeň, Česká republika – www.grafia.cz

Õppus OÜ, Kesk-Eesti, Tallinn, Estónsko – www.oppus.co

Strom života, Bratislavský kraj, Bratislava, Slovenská republika – www.stromzivota.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Partnership Agreement

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.