Contact details

Učíme sa myslieť globálne na lokálnych príkladoch

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia verejnosti o otázkach trvalej udržateľnosti s dôrazom na klimatické zmeny. Projekt sa realizoval ako súčasť celoeurópskej snahy na posilnenie aktivít asociácií a združení samospráv v oblasti rozvojového vzdelávania a zvýšenia povedomia verejnosti o politikách EÚ v oblasti DEAR (Development Education and Awareness Raising) a ich spolupráce s občianskou spoločnosťou.

Východisko projektu:

Projekt vychádzal z potreby vzdelávania k trvalej udržateľnosti (nadväzujúc najmä na projekt ESchool4S) a vzdelávania ku globálnemu občianstvu.

Cieľové skupiny:

  • mestá a regióny, združenia miestnych samospráv, organizácie občianskej spoločnosti a ich partneri, deti a verejnosť

Aktivity a výstupy:

  • konferencia Agenda 2030 – Čo to znamená pre mestá a obce? zo dňa 27. 9. 2017)
  • vzdelávacie a osvetové aktivity pre deti o rezervácii Šúr
  • nadviazanie a rozvoj spolupráce medzi organizáciami, ktoré sa o Šúr zaujímajú
  • informačná kampaň o trvalej udržateľnosti 
  • Šúrsky žurnál

Financovanie:

Projekt je podporený v rámci projektu Ladder / programu EuropeAid (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness) a jeho mikrograntovej schémy podpory miestnych rozvojových projektov. Projekt koordinuje celoeurópska asociácia ALDA – European Association for Local Democracy so sídlom v Bruseli. Slovenský partner v projekte Ladder bola Únia miest Slovenska. Výška poskytnutého grantu bola 5 000 EUR. Trvanie projektu bolo od júla do septembra 2017.                                                                                  

Donori a  partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Program konferencie Agenda 2030 – Čo to znamená pre mestá a obce?
Projekt Ladder, prezentácia Natália Shovkoplias, Únia miest Slovenska
Šúrsky žurnál_14_11
Malý-sprievodca-šurskymi-pokladmi.pdf

Detská expedícia Jurský Šúr August 2017

Galéria:

Zostrih Konferencia Agenda 2030 – Čo to znamená pre mestá a obce?

Video – dlhšia verzia

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Únia miest Slovenska

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.