Contact details

Predsedníctvo SR v Rade EÚ – Getting Ready for Presidency

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšiť konkrétne zručnosti delegátov SR – členov pracovných skupín a predsedajúcich, pri vedení rokovaní a príprave dokumentov.

Východisko projektu:

Predsedníctvo krajiny v Rade EÚ je špecifická a komplexná úloha pre veľké množstvo zainteresovaných pracovníkov. Okrem dôkladnej znalosti inštitúcií, práva a rozhodovacích mechanizmov EÚ si vyžaduje aj vysokú úroveň komunikačných a negociačných zručností v cudzom jazyku.

Cieľové skupiny:

  • pracovníci ústredných orgánov štátnej správy

Aktivity a výstupy:

Jedna skupina aktivít bola séria voľne na seba nadväzujúcich workshopov, ktoré sa venovali rôznym aspektom predsedníctva v Rade EÚ, ako bola úloha národných delegátov, spôsoby ako presadzovať národné záujmy, spolupráca s ďalšími krajinami počas predsedníctva, ako pripravovať dokumenty, podpora národným delegátom, zákulisie rozhodovacích procesov. Pracovným jazykom workshopov bola angličtina, rečníkmi boli interní a externí lektori a lektorky z AINova, EIPA, ambasád krajín, ktoré mali čerstvú skúsenosť s predsedníctvom. Druhou aktivitou bol 3-dňový intenzívny kurz nácviku veľmi konkrétnych jazykových prostriedkov a zručností, ktoré sa uplatňujú pri rokovaniach v orgánoch Rady EÚ. Naším cieľom bolo, aby účastníci získali súbor anglických výrazov a odporúčaní, ako a kde ich vhodne použiť na základe vlastnej skúsenosti zo simulovaných rokovaní v menšej skupine.

Financovanie:

Aktivity prebiehali v období od decembra 2013 do mája 2016. Obe aktivity boli financované z poplatkov účastníkov.

Dokumenty na stiahnutie:

Leták ku kurzu English for Presidency
Zoznam aktivít- predsedníctvo

Galéria:

Zoznam spolupracujúcich subjektov: 

Parlamentný inštitút – Kancelária NR SR

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.