Contact details

Tréning mentorov a asistentov učiteľov – MentorT

Cieľ projektu:

Projekt sa zameriaval na prenos skúseností belgického partnera v oblasti prípravy „mentorov“ (asistentov učiteľov) na ostatné partnerské inštitúcie v projekte. Táto skúsenosť sa transformovala do vzdelávacieho kurzu mentoringu, ktorý je možné aplikovať na rôzne skupiny jednotlivcov, v našom prípade mladých ľudí, ktorí sa boria v živote s telesným, duševným alebo sociálnym znevýhodnením. Celkový cieľ projektu bolo zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí.

Východisko projektu:

Princíp vzájomnej pomoci medzi ľuďmi, ktorí majú osobnú skúsenosť s určitým hendikepom, sa v našom prostredí profesionálne nevyužíva. Od asistentov, ktorí vypomáhajú telesne alebo duševne znevýhodneným jednotlivcom pri vzdelávaní, sa vyžaduje špecializované vysokoškolské vzdelanie. Na rozdiel od tejto praxe, belgická skúsenosť využíva spoluprácu s vybranými jednotlivcami, ktorým sa napriek rôznym hendikepom podarilo úspešne sa uplatniť v živote a túto svoju skúsenosť neformálnym spôsobom sprostredkúvajú podobne postihnutým jednotlivcom.

Cieľové skupiny:

Každý z partnerov si zvolil svoju cieľovú skupinu napr.:

  • znevýhodnení mladí ľudia z dôvodov zdravotných, sociálnych alebo geografických
  • slobodné matky a týrané ženy
  • nezamestnaní bez ukončeného základného vzdelania
  • mladí ľudia žijúci na vidieku

AINova si zvolila ako cieľovú skupinu:

  • ľudí so zrakovým postihom, slabozrakých a nevidiacich

Aktivity a výstupy:

Aktivity projektu boli postavené na výsledkoch analýzy potrieb, ktorá bola v priebehu decembra 2012-februára 2013 vypracovaná v každej partnerskej krajine.

  • správa o úlohe a postavení mentorov/asistentov učiteľov v partnerských krajinách
  • súbor tréningových materiálov a odbornej literatúry
  • vzdelávací kurz pre mentorov s príručkou na použitie a hodnotiacimi kritériami
  • pilotné testovanie kurzu vo všetkých partnerských krajinách pre špecificky vybrané znevýhodnené skupiny mladých ľudí
  • preklad vzdelávacieho modulu do národných jazykov

Financovanie:

Projekt sa realizoval v rokoch 2012 – 2014 v rámci Programu celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci – Transfer inovácií č. 2012-1-TR1-LEO05-35164. Koordinátorom projektu bola turecká inštitúcia vzdelávania dospelých Yenisehir Halk Eğitim Merkezi a partnermi boli inštitúcie vzdelávania dospelých z Belgicka, Španielska, Francúzska, Rumunska (2 partneri), Litvy a zo Slovenska (AINova). Celkový rozpočet projektu bol 334 428 EUR, z toho 28 776 EUR pre AINovu .

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Správa o úlohe a postavení mentorov/asistentov učiteľov v partnerských krajinách.
Príručka k vzdelávaciemu programu
Príručka k vzdelávaciemu programu (anglická verzia)

Galéria:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Yenisehir Halk Egitim Merkezi – Turecko, koordinátor projektu

CDO NOORD – Belgicko

Lopez de Santiago Consultores S.L. – Španielsko

Asociata Oamenilor de Afaceri Arges – Rumunsko

GruGrupul Scolar de Prelucrarea Lemnului Constantin Brancusi -Rumunsko

UAB „Globalios idejos“ – Litva

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.