Contact details

Medzinárodná spolupráca pre odborné vzdelávanie v ochrane pamiatok – Heritage Train II

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je prispievať k rozvoju a skvalitňovaniu odborného vzdelávania v oblasti ochrany hmotného kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom česko-slovensko-rakúskej  spolupráce.

Východisko projektu:

Projekt vychádza z potrieb implementovať medzinárodné, flexibilné a interdisciplinárne odborné vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré boli identifikované na Slovensku, v Česku a v Rakúsku v rámci projektu Medzinárodná spolupráca pre odborné vzdelávanie v ochrane pamiatok – Heritage Train (I.) v rokoch 2019 – 2022.

Cieľové skupiny:

  • remeselníci a umeleckí remeselníci
  • vlastníci historických budov
  • zamestnanci pamiatkových úradov a inštitútov
  • zamestnanci územných a miestnych samospráv
  • architekti a stavební inžinieri

Aktivity a výstupy:

  • zostavenie tímu lektorov / expertov a garantov pre jednotlivé vzdelávacie moduly
  • vypracovanie učebných podkladov, vytvorenie webstránky / virtuálnej knižnice
  • pilotovanie vybraných vzdelávacích modulov
  • vyhodnotenie pilotovaných modulov a ich prípadná úprava
  • multiplikačné podujatia, vytvorenie nových partnerstiev

Financovanie:

Projekt je realizovaný v rámci programu ERASMUS+, kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá. Celkový rozpočet projektu je 400 000 EUR, z toho výška poskytnutého grantu pre slovenského partnera (AINovu) je 153 147 EUR. Trvanie projektu je od októbra 2023 do septembra 2026.

Donori a partneri:

Univerzita Pardubice Fakulta reštaurovaní – Česká republika

Forderung der Baudenkmalpflege Verein (Association for the Advancement of the Architectural Heritage Conservation) – Rakúsko

Národní památkový ústav – Česká republika

Dokumenty na stiahnutie:

Zmluva o projekte

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.