Contact details

Zapojenie vlastníkov bytov do reštrukturalizácie územia – EPOurban

Názov projektu:

Umožnenie súkromným vlastníkom bytového fondu zapojiť sa do procesov územnej reštrukuralizácie (v angličtine: Enabling Private Owners of Residential Buildings to Integrate them into Urban Restructuring Processes).

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je, v spolupráci s projektovými partnermi, navrhnúť jednak efektívne metódy, ktorými by sa do procesov územnej reštrukturalizácie viacej vtiahli individuálni vlastníci bytov, ako aj systémy poradenstva, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora vrátane samotných vlastníkov.

Východisko projektu:

Projekt vychádzal z potreby reagovať na sociálne a demografické zmeny v stredoeurópskych mestách, ktoré vytvárajú veľký tlak na adaptáciu bytového fondu.

Cieľové skupiny:

 • predstavitelia miestnych samospráv či odborov územného rozvoja
 • súkromní vlastníci bytov a bytových domov
 • architekti, urbanisti, experti z oblasti stavebníctva
 • predstavitelia vedeckých a vzdelávacích inštitúcií
 • miestni odborníci v oblasti nehnuteľností
 • technickí a finanční poradcovia a ďalší zainteresovaní

Aktivity a výstupy:

 • Transnárodný triangulačný workshop, 23. 4. 2012, Svätý Jur 
 • Konferencia, Sopoty, Poľsko, 17. 10. 2012
 • Pracovný balík 2 – určenie potrieb pri tvorbe politiky EÚ
 • Pracovný balík 3 – podrobná analýza vnútroštátnych a miestnych predpokladov pre konzultácie; hodnotenie existujúcich konzultačných systémov 7-ich partnerských miest; triangulačná správa
 • Pracovný balík 4 – prehľad šablón, ktoré boli navrhnuté na účely dokumentácie
 • Pracovný balík 5 – súhrn odporúčaní pre iné zainteresované skupiny 

Financovanie:

Projekt bol schválený Európskou komisiou / Monitorovacím výborom v januári 2011. Projekt je financovaný z operačného programu „Stredná Európa“. Celkový rozpočet je 2 069 349,60 EUR, z toho príspevok ERDF: 1 666 909,70 EUR. Trvanie je od septembra 2011 do novembra 2014 (t. j. 39 mesiacov).

Donori a partneri:

Mesto Lipsko (DE), Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE), Mesto Sopoty (PL), Regional Development Association Voitsberg (AT), Mesto Bolzano (IT), Mestská časť Praha 11 (CZ), Mesto Celje (SI), Mesto Bratislava (SK) Academia Istropolitana Nova (SK)

Dokumenty na stiahnutie:

EPOurban – anglická verzia

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.