Contact details

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu – EPAS

Cieľ projektu:

Cieľom programu je zvýšiť informovanosť mladých ľudí o dianí v Európskej únii a spoznať úlohu, ktorú EÚ zohráva v každodennom živote obyvateľov aj na Slovensku. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019.

Východisko projektu:

Program vychádzal z potreby zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii. Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Čas pred ňou si nemôže pamätať. Je však dôležité, aby hlbšie porozumela tomu, prečo sa aj Slovenská republika začlenila do Európskej únie, a prečo Európska únia vôbec vznikla. Európsky parlament ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie pripravil vzdelávací program pre stredné školy Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej EPAS), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť ich záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2019. EP je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členky a členovia sú priamo volení v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Cieľové skupiny:

  • študenti a učitelia stredných škôl

Aktivity a výstupy:

  • dve vzdelávacie a informačné stretnutia pre zástupcov účastníckych škôl počas školského roka
  • zdieľanie informácií o aktivitách škôl počas školského roka k téme EÚ 
  • vyhodnotenie aktivít, vyhlásenie najúspešnejších škôl a odmien – certifikátov a plakiet Ambasádorská škola EP, študijná cesta do Štrasburgu pre študentov a študentky a do Bruselu pre učiteľov a učiteľky

Financovanie:

Program Ambasádorská škola EP je financovaný Európskym parlamentom, a na Slovensku koordinovaný Kanceláriou EP. Výška poskytnutého grantu bol pre tri ročníky programu 60 000 Eur. Trvanie projektu bolo od roku 2016 do 2019.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

EPAS manuál
Vzdelávací materiál k eurovoľbám
Zoznam zúčastnených škôl

Galéria:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.