Contact details

Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – AmbEDK

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je posilniť kapacity mladých ľudí participovať na tvorbe demokratických verejných politík na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Ďalším cieľom je vybudovať celoštátnu platformu ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry a naštartovať udržateľné pôsobenie platformy v stredoškolskom prostredí. Súčasťou platformy sa stávajú najmä učiteľky a učitelia a stredoškolská mládež zapojená v sieti Olympiády ľudských práv, v sieti projektu Ambasádorské školy európskeho parlamentu a tiež programu Rady Európy Kompetencie pre demokratickú kultúru.

Východisko projektu:

Projekt reaguje na nízku občiansku participáciu mládeže na veciach verejných, čoho dokladom je napríklad aj iba cca 3-percentná účasť prvovoličiek a prvovoličov na ostatných eurovoľbách v r. 2014, aj skúsenosť s celkovo slabým zapájaním sa do verejných procesov na miestnej, regionálnej, alebo štátnej úrovni. Zosilňuje sa tiež trend príklonu mladých ľudí k tzv. atiestablišmentovým, extrémistickým stranám alebo hnutiam spochybňujúcim demokratické základy štátu a ľudskoprávne princípy, ku ktorým sa Slovensko hlási.

Cieľové skupiny:

  • študentky a študenti stredných škôl
  • učitelia a učiteľky stredných škôl

Aktivity a výstupy:

A1: Strešná platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry 

1.1 Vedecké čajovne – diskusné stretnutia expertov s mládežou 

1.2 Simulované zasadnutie parlamentného zhromaždenia Rady Európy

1.3 Pokrytie tzv. bielych miest – stredných škôl, ktoré nie sú aktívne 

1.4 Vybudovanie on-line platformy s materiálmi v danej téme (vrátane e-publikácie Kompetencie demokratickej kultúry pre stredoškolskú obec na Slovensku)

A2: Alumni sieť OĽP – Olympiáda ľudských práv 

2.1 Pokrytie tzv. bielych miest – stredných škôl, ktoré sa nezapájajú do OĽP

2.1.1 Vypracovanie analýzy za účelom identifikácie príčin existencie bielych miest

2.1.2 Vypracovanie a poskytnutie scenárov vzorových školských kôl OĽP

2.2 Vybudovanie siete absolventiek a absolventov OĽP

2.2.1 Dobudovanie stránky www.olp.sk

2.2.2 Zorganizovanie výročného sieťovacieho stretnutia alumnistov a alumnistiek OĽP

A3: Alumni sieť EPAS – Ambasádorské školy Európskeho parlamentu 

3.1 Zorganizovanie dvoch regionálnych mítingov EPAS

3.2 Vytvorenie on-line platformy pre európske témy relevantné pre stredoškolskú mládež

3.2 Zorganizovanie simulovaných volieb do Európskeho parlamentu

A4: Prieskum hodnotovej orientácie mládeže 

Financovanie:

Miesto realizácie projektu je celé územie SR. Celkový rozpočet projektu je 377 387,69,- EUR pre AINovu a súčasne pre partnera projektu – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku. Dĺžka trvania projektu je od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2020.  

Donori a partneri:

Galéria:

Dokumenty na stiahnutie:

1. rok implementácie projektu
2. rok implementácie projektu
Kompetencie pre demokratickú kultúru na SŚ na Slovensku. Analýza dotazníkového prieskumu.
Mladí ľudia a hodnoty EÚ – správa z prieskumu
Biele miesta OĽP – analýza
Letná škola demokracie a ľudských práv 2022 program

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

SÚ SAV (Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied) – spolupracujúci subjekt projektu

Olymp, o. z. – memorandum o spolupráci

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – memorandum o spolupráci

Trnavský samosprávny kraj – memorandum o spolupráci

Nitriansky samosprávny kraj – neformálna spolupráca

Bratislavský samopsrávny kraj – neformálna spolupráca

Zoznam členov platformy OLYMPOS:

AINova, o. z.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z.

Olymp, o. z. 

Možnosť voľby, o. z.

Pomáhame druhým, o. z.

Občianske združenie Phoenix

Centrum komunitného organizovania, o. z.

Zoznam členov platformy EUROPA PLUS:

AINova, o. z.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z.

Bratislava Policy Institute, o. z.

Centrum pre európsku politiku, n. o.

Danube Youth Initiative, neformálna občianska iniciatíva

FutuReg, o. z.

Inštitút pre aktívne občianstvo, o. z.

Zoznam členov platformy VZDELÁVANIE K DEMOKRACII:

AINova, o. z.

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z.

Učitelia pre Európsku úniu Slovensko, n. o.

Krajská komisia Olympiády ľudských práv Banskobystrického kraja

Krajská komisia Olympiády ľudských práv Košického kraja

Krajská komisia Olympiády ľudských práv Trnavského kraja


V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.