Contact details

Škola tradičných stavebných remesiel 2023 – Vlhkosť a soli v historických objektoch – vybrané problémy a možné riešenia. Obnova fasád

Termín:

Školenie sa bude konať v dňoch 5. – 7. 10. 2023 v Mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur.

Prečo tento kurz?

Predpokladom kvalitnej a udržateľnej obnovy historických stavieb je znalosť tradičných stavebných postupov a materiálov a tiež ovládanie zručností pri ich používaní. Tieto znalosti a zručnosti sa však už z bežnej stavebnej praxe postupne vytrácajú a mnohí vlastníci nevedia nájsť kvalifikovaných remeselníkov na obnovu svojho objektu. Škola remesiel preto už od roku 2014 ponúka v tejto oblasti vzdelávanie a tréning – prebehlo už niekoľko školení o obnove fasád tradičnými vápennými technológiami a tiež o obnove drevených brán a okien s využitím tradičných produktov na báze ľanového oleja. Školenie v roku 2023 bude venované téme: Vlhkosť a soli v historických objektoch – vybrané problémy a možné riešenia. Obnova fasád.

Čím je kurz výnimočný? 

Školenie prepája teóriu s praxou – okrem prednášok ponúka aj tréning praktickej obnovy vybraných častí historických objektov v Mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur. Účastníci školenia sa tak priamo zúčastňujú na obnove vinohradníckych domov v centre Sv. Jura. Školiteľmi sú skúsení domáci aj zahraniční lektori a majstri.    

Pre koho je tento program určený?

  • remeselníci z regiónu
  • pracovníci Pro Monumenty – inšpekčnej služby pre historické objekty
  • vlastníci a správcovia historických objektov
  • pracovníci pamiatkových úradov
  • odborná verejnosť

Obsah vzdelávacieho programu: 

V roku 2023 bude témou Školy remesiel: Vlhkosť a soli v historických objektoch – vybrané problému a možné riešenia. Obnova fasád.

Pozvánka a podrobný program školenia:

Skola_remesiel_2023_pozvanka_a_program-FINAL.pdf

Video:

Johannes Mosler: Obnova historických drevených okien, konzervácia dreva ľanovým olejom

Video láskavo poskytla Nemecká nadácia na ochranu pamiatok pre potreby Školy tradičných stavebných remesiel, ktorú realizuje AINova. O obnove historických drevených okien hovorí pán Johannes Mosler, ktorý viackrát prijal pozvanie pôsobiť aj ako lektor a majster Školy remesiel. Preklad a tlmočenie videa realizovala AINova a v r. 2020 bolo využité ako súčasť online školenia.

Video-upútavka

Poplatok:

Školenie nie je spoplatnené. Zostavenie a realizáciu kurzu finančne podporuje Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Svätý Jur a tiež spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, Bencont Development a Baumit. 

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Škola remesiel 2022 – pozvánka a program – Vlhkosť a soli v hist. objektoch
Škola remesiel 2021 – pozvánka a program – Obnova okien
Škola remesiel 2020 – pozvánka a program – Obnova okien
Škola-tradičnýchch-stavebných-remesiel_žurnál_-II_vydanie_2018.pdf
Škola-tradičných-stavebných-remesiel_žurnál_-I_vydanie_2017.pdf
Škola remesiel – MANUÁL K OBNOVE FASÁD TRADIČNÝMI VÁPENNÝMI MALTAMI A OMIETKAMI
Škola remesiel – MANUÁL K OBNOVE HISTORICKYCH DREVENÝCH BRÁN
Škola remesiel – MANUÁL K OBNOVE HISTORICKÝCH DREVENÝCH OKIEN
Škola remesiel – ROZŠÍRENÉ VYDANIE MANUÁLU O OBNOVE HISTORICKÝCH DREVENÝCH OKIEN

Spolupracujúce subjekty: 

Pri zostavovaní programu školenia AINova oslovuje vybraných domácich a zahraničných lektorov, ale pravidelne aj svojich zvyčajných odborných partnerov ako napr. Rakúsky pamiatkový ústav – školiace stredisko v Mauerbachu.

Inštitúcie, ktoré obvykle vysielajú svojich pracovníkov a pracovníčky na školenia sú: krajské pamiatkové úrady a tiež Pamiatkový úrad SR odbor ProMonumenta.

Mesto Svätý Jur spolupracuje pri výbere vhodných objektov v rámci mestskej pamiatkovej rezervácie. Niektoré historické vinohradnícke domy, ktorých prvky, alebo celé fasády boli obnovené počas školenia, sú v čiastočnom vlastníctve Mesta Svätý Jur. 

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.