Contact details

Svätojurský náučný chodník

Tabule Náučného chodníka nájdete tu

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo vybudovanie náučného chodníka, ktorý priblíži históriu a krajinu Svätého Jura návštevníkom a obyvateľom mesta.

Aktivity projektu:

V rámci projektu Svätojurský náučný chodník prebehli nasledovné aktivity:

2000 – zostavenie a vydanie publikácie Svätý Jur – Náučný chodník v slovenskom jazyku (Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Literárnym a vlastivedným múzeom vo Svätom Jure)

2009 – aktualizácia a reedícia publikácie „Svätý Jur – náučný chodník“ v slovenskom jazyku, vydanie publikácie v nemeckom a anglickom jazyku

2010 – osadenie tabúľ náučného chodníka a vyznačenie jeho trasy v teréne

2021 – aktualizácia a tlač nových tabúľ prírodnej časti Svätojurského náučného chodníka, vyznačenie trasy chodníka profesionálnymi značkami (realizované Klubom slovenských turistov)

2021 – reedícia tlačenej mapy „Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur“ v slovenskom jazyku ako aj vydanie anglickej verzie mapy

2021 – osadenie nových informačných tabúľ v teréne

Zoznam odborníkov a odborníčok, ktorí prispeli k tvorbe obsahu náučného chodníka:

Zdrojom väčšiny textov tabúľ náučného chodníka bola publikácia „Svätý Jur – náučný chodník“, ktorú vydala Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Literárnym a vlastivedným múzeom vo Svätom Jure v roku 2000 a reedícia tejto publikácie vydaná v roku 2009 v spolupráci s Mestom Svätý Jur.

Editorka: Mgr. L. Gembešová

Autori projektu: Mgr. L. Gembešová, Ing. Arch. E. Horanská, Ing. Arch. J. Kilián, Mgr. E. Viestová, Mgr. B. Vlasáková

Autori textov: RNDr. M. Bizubová, Ing. Arch. M. Bóna, Mgr. Lucia Gembešová, RNDr. A. Lackovičová, CSc., PhDr. I. Ondrášek, A. Schwanzer, Ing. Arch. M. Šarišský, PhDr. J. Turcsány, Mgr. B. Vlasáková, PhDr. J. Vavák, Mgr. A. Brezianský

Informačné tabule náučného chodníka v teréne:

Texty pre potreby tabúľ náučného chodníka upravili: L. Marušicová, B. Bahna, J. Vavák

Editorka: L. Gembešová, A. Marková

Grafická úprava: E. Cepková

Fotografie: Archív Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure, Štátny okresný archív v Pezinku so sídlom v Modre, Štátny úrad pre ochranu pamiatok v Budapešti, archív Etnologického múzea SAV, archív Malokarpatského múzea v Pezinku, Občianske združenie Castrum Sanctii Georgii, B. Bahna, P. Marková, A. Marenčin, portál Pixabay, Wikipedia

Financovanie projektu:

Projekt náučného chodníka v rokoch 2000 – 2021 finančne podporili: Mesto Svätý Jur, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Nadácia Tatra banky

Donori a partneri:

Projekt je realizovaný v spolupráci s Mestom Svätý Jur a Svätojurským vinohradníckym spolkom. Na projekte spolupracovali Malokarpatské múzeum v Pezinku a Klub slovenských turistov.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.