Contact details

Škola tradičných stavebných remesiel

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vyškoliť remeselníkov z regiónu a pomôcť vlastníkom historických objektov v centre mesta Svätý Jur s realizáciou ich obnovy.

Východisko projektu:

Predpokladom kvalitnej a udržateľnej obnovy historických stavieb je znalosť tradičných stavebných postupov a materiálov. Tieto znalosti a zručnosti sa už z bežnej stavebnej praxe vytratili a mnohí vlastníci nevedia nájsť kvalifikovaných remeselníkov na obnovu svojho objektu. Svätý Jur má vďaka svojej mestskej pamiatkovej rezervácii výnimočné postavenie v rámci kraja a aj v rámci Slovenska. Pri obnove objektov v týchto lokalitách sú však na vlastníkov (prípadne správcov) kladené vyššie nároky. Štátna podpora Ministerstva kultúry SR je však možná len v prípade národných kultúrnych pamiatok. Vo Svätom Jure je ich len niekoľko. Obnova tých ostatných je v réžii ich vlastníkov.

Cieľové skupiny:

 • remeselníci z regiónu
 • vlastníci a správcovia historických objektov
 • odborná verejnosť

Aktivity:

 • praktické školenia pre remeselníkov
 • odborné prednášky a prezentácie

Výstupy – prehľad realizovaných školení:

 • 2014 – Obnova historických drevených brán a dverí; konzervovanie dreva na báze ľanového oleja (obnova brány na Prostrednej 32 v Mestskej pamiatkovej rezervácii Sv. Jur, ďalej ako MPR Sv. Jur)
 • 2014 – Obnova historických drevených brán a dverí; konzervovanie dreva na báze ľanového oleja (obnova brány na Prostrednej 60 v MPR Sv. Jur)
 • 2016 Obnova historických fasád prostredníctvom tradičných vápenných mált a omietok (aplikácia vápenných technológií na fasáde domu na ul. Dr. Kautza 3 a priľahlej mestskej bráničky v MPR Sv. Jur)
 • 2017 – Obnova historických fasád prostredníctvom tradičných vápenných mált a omietok (aplikácia vápenných technológií na fasáde domu na Prostrednej 23 v MPR Sv. Jur)
 • 2018 – Obnova historických fasád prostredníctvom tradičných vápenných mált a omietok ( (aplikácia vápenných technológií na fasáde domu na Prostrednej 34 v MPR Sv. Jur)
 • 2018 – Obnova historických drevených brán a dverí; konzervovanie dreva na báze ľanového oleja (obnova brány na Prostrednej 34 v MPR Sv. Jur)
 • 2019 – Skúsenosti, poznatky a odporúčania k obnove, oprave a údržbe historických budov
 • 2020 – Obnova historických drevených okien; konzervovanie dreva na báze ľanového oleja (obnova okien na Prostrednej 17 v MPR Sv. Jur)
 • 2021 – Obnova historických drevených okien z 1. polovice 20. storočia; konzervovanie dreva na báze ľanového oleja (obnova okien na ul. Horné predmestie 12 v MPR Sv. Jur)
 • 2022 – Vzlínajúca vlhkosť a soli v historických objektoch – súvislosti a opatrenia (oprava poškodení spôsobených vlhkosťou na fasádach, ktoré boli obnovené v rámci predchádzajúcich ročníkov Školy remesiel s použitím tradičných vápenných technológií)

Video:

Johannes Mosler: Obnova historických drevených okien, konzervácia dreva ľanovým olejom

Video láskavo poskytla Nemecká nadácia na ochranu pamiatok pre potreby Školy tradičných stavebných remesiel, ktorú realizuje AINova. O obnove historických drevených okien hovorí pán Johannes Mosler, ktorý viackrát prijal pozvanie pôsobiť aj ako lektor a majster Školy remesiel. Preklad a tlmočenie videa realizovala AINova a v r. 2020 bolo využité ako súčasť online školenia.

Financovanie:

Projekt je realizovaný ako súčasť programu Partneri pre dedičstvo.

Donori a partneri:

Bencont Developmet, Martinrea, Baumit, Nadácia EPH

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.