Contact details

Škola tradičných stavebných remesiel

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vyškoliť remeselníkov z regiónu a pomôcť vlastníkom historických objektov v centre mesta Svätý Jur s realizáciou ich obnovy.

Východisko projektu:

Predpokladom kvalitnej a udržateľnej obnovy historických stavieb je znalosť tradičných stavebných postupov a materiálov. Tieto znalosti a zručnosti sa už z bežnej stavebnej praxe vytratili a mnohí vlastníci nevedia nájsť kvalifikovaných remeselníkov na obnovu svojho objektu. Svätý Jur má vďaka svojej mestskej pamiatkovej rezervácii výnimočné postavenie v rámci kraja a aj v rámci Slovenska. Pri obnove objektov v týchto lokalitách sú však na vlastníkov (prípadne správcov) kladené vyššie nároky. Štátna podpora Ministerstva kultúry SR je však možná len v prípade národných kultúrnych pamiatok. Vo Svätom Jure je ich len niekoľko. Obnova tých ostatných je v réžii ich vlastníkov.

Cieľové skupiny:

  • remeselníci z regiónu
  • vlastníci a správcovia historických objektov
  • odborná verejnosť

Aktivity:

  • praktické školenia pre remeselníkov
  • odborné prednášky a prezentácie

Výstupy:

  • 2014 – 2015 – obnova historickej drevenej brány na Prostrednej ulici 34 a Prostrednej ulici 60 
  • 2016 – 2017 – obnova fasády domu na ulici Dr. Kautza 3 a mestskej bráničky na ul. Dr. Kautza a Letohradská
  • 2017 – obnova fasády a historickej drevenej brány na Prostrednej ulici 23
  • 2018 – obnova fasády a historickej drevenej brány na Prostrednej ulici 34
  • 2019 – realizácia školenia zameraného na údržbu historických fasád a brán

Video:

Johannes Mosler: Obnova historických drevených okien, konzervácia dreva ľanovým olejom

Video láskavo poskytla Nemecká nadácia na ochranu pamiatok pre potreby Školy tradičných stavebných remesiel, ktorú realizuje AINova. O obnove historických drevených okien hovorí pán Johannes Mosler, ktorý viackrát prijal pozvanie pôsobiť aj ako lektor a majster Školy remesiel. Preklad a tlmočenie videa realizovala AINova a v r. 2020 bolo využité ako súčasť online školenia.

Financovanie:

Projekt je realizovaný ako súčasť programu Partneri pre dedičstvo.

Donori a partneri:

Bencont Developmet, Martinrea, Baumit, Nadácia EPH

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.