Contact details

Posilnenie občianskej spoločnosti na Ukrajine, posilnenie susedstva Európskej únie

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo prispieť k budovaniu občianskej spoločnosti na Ukrajine a napomôcť občianskym inštitúciám byť silnými protihráčmi vláde pri diskusiách a formuláciách verejných politík na ceste Ukrajiny do EÚ prostredníctvom kurzov pre budúcich trénerov o záležitostiach EÚ, písaní a manažovaní projektov ako aj školiteľských zručnostiach.

Východisko projektu:

Tak ako Slovensko v procese prípravy na užšiu spoluprácu s EÚ a neskôr na vstup do EÚ získalo pomoc, Ukrajina sa tiež pripravovala na bližšiu spoluprácu v rámci tzv. „susedskej politiky“ EÚ. Slovensko ako susediaca krajina a krajina s čerstvou skúsenosťou vstupu do EÚ, mala na takúto pomoc výborné predpoklady.

Cieľové skupiny:

  • zástupcovia občianskej spoločnosti
  • mladí lídri občianskych organizácií v oblasti Bukoviny, ktorí mali záujem stať sa školiteľmi na tému európskej integrácie

Aktivity a výstupy:

Hlavnou aktivitou bolo školenie pre budúcich trénerov zostavené z piatich modulov: 

  • inštitucionálny rámec EÚ
  • tvorba politík EÚ
  • vnútorný trh
  • regionálna a iné spoločné politiky EÚ
  • projektový manažment 

Financovanie:

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid a UNDP/Trust Fund, číslo ACU/2004/01OA/UKR/08. Projekt sa realizoval v oblasti Bukovina na Ukrajine.  Rozpočet projektu bol 44 290 USD. Trvanie projektu bolo od septembra 2004 do septembra 2005.

Donori a partneri:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Bukovinské politické centrum, Černovice, Ukrajina

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.