Contact details

Manažovanie lokalít na Zozname svetového dedičstva

Cieľ projektu:

Projekt má za cieľ prispieť k zvýšeniu kvality manažovania lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva na Slovensku prostredníctvom vzdelávania kľúčových aktérov zapojených do tohto procesu.

Východisko projektu:

Medzinárodná organizácia UNESCO, ktorá Zoznam lokalít spravuje vyžaduje aby mala každá lokalita zapísaná v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný plán manažmentu. Takýto plán má prispieť k účinnej ochrane a manažmentu dedičstva svetového významu a jeho zachovaniu pre budúce generácie.

Na túto výzvu sa odborný tím AINovy v spolupráci s relevantnými odborníkmi rozhodli zareagovať zostavením vzdelávacieho kurzu pre aktérov v procese manažovania lokalít zapísaných na Zoznam.  

V spolupráci s Pamiatkovým úradom SR boli zostavené osnovy nového vzdelávacieho kurzu v rozsahu 100 vyučovacích hodín. Kurz reaguje na aktuálnu potrebu vypracovať plány manažmentu jednotlivých lokalít zapísaných v zozname Svetového dedičstva. Lektorský tím je zložený z renomovaných domácich aj zahraničných expertov.

Cieľové skupiny:

  • predstavitelia miestnych samospráv lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva
  • kľúčoví aktéri verejného a súkromného sektora z lokalít
  • odborná verejnosť

Aktivity:

  • praktické školenia pre predstaviteľom miestnych samospráv a aktérov verejného aj súkromného sektora
  • konzultačná činnosť

Výstupy:

  • 2007 – príprava odborného kurzu v spolupráci  Pamiatkovým úradom SR
  • 2008 – realizácia pilotného kurzu pre predstaviteľom miestnych samospráv a aktérov verejného aj súkromného sektora
  • 2009 – preklad a vydanie publikácie s názvom Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva (v origináli – Feilden, B.M.; Jokilehto, Jukka: Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, 1993, ICCROM)
  • 2012 – vypracovanie plánu manažovania lokality svetového dedičstva Historické jadro mesta Bardejov 2013 – 2020

Donori a partneri:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.