Contact details

Local Adult Education Policy – LEAP

Cieľ projektu:

Všeobecným cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu 15% podielu dospelých na vzdelávaní v rámci EÚ, ako sa uvádza v stratégiách Európa 2020 a Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (Education&Training 2020). Projekt LEAP sa zameriava na samosprávy, aby im umožnil i) pochopiť a oceniť význam vzdelávania dospelých a ii) navrhnúť svoje – lokálne stratégie vzdelávania (a / alebo zručností) dospelých.

Východisko projektu:

Nízka miera účasti dospelých na vzdelávacích aktivitách sa prejavuje vo viacerých krajinách EÚ. V mnohých prípadoch platí, že zvyšovanie účasti na vzdelávaní dospelých si vyžaduje dobre koordinovaný systém na úrovni vlády a samosprávy. S cieľom povzbudiť dospelých k účasti na vzdelávaní počas celého ich života, je potrebné uznať dôležitosť vzdelávania dospelých a prijať jasnú definíciu tohto vzdelávania, a to na všetkých úrovniach vlády a spoločnosti. Ak chceme posilniť systém riadenia, je potrebné posilniť miestnu úroveň riadenia, ktorá je občanom najbližšia.

Cieľové skupiny:

  • Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci samospráv, rozhodovatelia, členovia zastupiteľstiev, tj tí, ktorí budú pripravovať stretegické dokumenty.
  • Zainteresované strany zapojené do ekosystému vzdelávania dospelých, ako sú poskytovatelia vzdelávania, vzdelávacie centrá, kultúrne centrá, občianska spoločnosť, zamestnávatelia, ktorí majú skutočný záujem na vytvorení dobrej politiky. Musia porozumieť problémom a spolupracovať s tvorcami politík s cieľom vytvoriť fungujúcu a efektívnu politiku.
  • Konečným užívateľom je široká verejnosť, ktorej sa poskytnú príležitosti na kvalitné vzdelávanie.

Výstupy: 

Aktivity projektu sa sústreďujú okolo štyroch intelektuálnych výstupov, ktoré sa majú dosiahnuť:

IO1: LEAP Platforma a Komunita praxe (Otvorený vzdelávací zdroj) https://leap2local.eu/

IO2: Trendy a dynamika v tvorbe miestnej politiky VD (Výskum)

IO3: Nástroje tvorby politiky VD pre miestne orgány (Školenie a pilotný kurz)

IO4: Príručka „Ako na to“ pre tvorcov miestnych politík (Príručka)

SPRIEVODCA: Ako sa stať učiacim sa mestom (Learning City)? (2023) TU

Workshopy, konferencie, multiplikačné podujatia:

Workshop vo Svätom Jure, Čo vieme o učiacich sa mestách?, 27. máj 2022

Budeme mať učiace sa mesto aj na Slovensko? V rámci stretnutia k Erasmus+ projektu LEAP sa konal workshop so špeciálnym hosťom, profesorom Balászom Némethom z Univerzity v Pécsi, o Učiacom sa meste v Maďarsku.

Program:

1. Úvod do témy – UNESCO Learning Cities (Marta Jendeková),

2. Trendy, Príklad mesta Pécs – úloha univerzity (prof. Balász Németh, Univerzita v Pécsi),

3. Zapojenie organizácií a občianskej spoločnosti do aktivít Učiaceho sa mesta (Csila Vincze, European House of Communities, Pécs), 4. Workshop – ako budovať učiace sa mesto v podmienkach menších miest.

Multiplikačné podujatie v Nitre, zároveň regionálny okrúhly stôl počas Týždňa celoživotného učenia, 20. október 2022. Pozvánka a program TU

Multiplikačné podujatie v Revúcej, zároveň regionálny okrúhly stôl počas Týždňa celoživotného učenia, 21. október 2022. Pozvánka a program TU

Konferencia v Bratislave, Učiace sa mestá – príležitosť na nové riešenia, 15. február 2023.

Viac o konferencii a materiály z nej nájdete TU.

LEAFLET Platforma LEAP TU

Financovanie:

Projekt sa realizuje v rámci Programu celoživotného vzdelávania Erasmus +, KA2 – Strategické partnerstvá, grantová zmluva 2020_1_SK01_KA204_078381. Rozpočet predstavuje 288 647 €. Obdobie projektu je 28 mesiacov, začína sa 1. 11. 2020 a končí sa 28. 02. 2023.

Donori a partneri:

Mesto Nitra

Mesto Nitra/SK – http://www.nitra.sk

Radio ECCA/ES – www2.radioecca.org

Institute de Haute Formation aux Politiques Communutaires/BEwww.ihfeurope.eu

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt /ROwww.isjneamt.ro/site

IDP European Consultants/ITwww.idpeuropa.com

Nevelők Háza Egyesület/HU – www.ckh.hu

Pedagogická fakulta / Univerzita Konštantína Filozofahttps://www.pf.ukf.sk/

Dokumenty na stiahnutie:

Zmluva o poskytnutí grantu

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.