Contact details

Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne – eSchool4S

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo vytvoriť multinárodnú sieť spájajúcu zástupcov vzdelávacieho sektora, pedagogických fakúlt, škôl, učiteľov a študentov za účelom spoločného vývoja, testovania, prezentovania a diseminácie inovatívnych e-learningových pedagogických postupov pre stredné školy v Dunajskom regióne v téme udržateľného rozvoja. Očakávané dopady projektu zahŕňali zvýšené povedomie učiteľov aj študentov o stratégiách EÚ, zlepšené IT kompetencie, sociálne zručnosti, postoje, a hodnoty, zvýšené porozumenie prepojenia ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych aspektov ako aj podporené nové partnerstvá.

Východisko projektu:

Projekt vychádzal z potreby upriamiť pozornosť na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj v nadväznosti na stratégie a politiky EÚ: Stratégia EÚ pre Dunajský región a Iniciatíva Európa 2020 – Energetika 2020.

Cieľové skupiny:

 • učitelia rôznych predmetov a študenti stredných škôl v Dunajskom regióne 
 • pracovníci ministerstiev, pedagogické fakulty, metodicko-pedagogické centrá a ďalšie organizácie

Aktivity a výstupy:

 • vypracovaná východisková správa o stave inovácií v tematických oblastiach projektu, tj využívanie IKT na školách a rozpracovanie témy udržateľného rozvoja
 • vytvorená sieť partnerov eSchool4S 
 • webová platforma www.eSchool4S.eu funkčná počas projektu, na ktorej boli sprístupnené vzdelávacie moduly vytvorené počas projektu:
 1. Dunaj – rieka zjednotenej Európy
 2. Čo znamená udržateľný rozvoj 
 3. Voda
 4. Klimatické zmeny
 5. Udržateľná spotreba
 6. Sociálna inklúzia

Anglická verzia modulov sa dnes nachádza na webovej stránke http://www.elearning-politik.de/internetangebote_schulklassen.html a slovenská verzia je uložená na http://www.ainova-moodle.sk

Financovanie:

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania – Comenius – CNW. Číslo projektu: eSchool4S_539075-LLP-2013-DE-Comenius-CNW. Trvanie projektu bolo od roku 2014 do roku 2016. Celkový rozpočet bol 599 466 EUR, z toho pre AINovu 28 899 EUR.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Newsletter 1 – 1. výročná konferencia v Esslingene/DE
Newsletter 2 – workshop vo Svätom Jure/SK
Newsletter 3 – 2. výročná konferencia v Nyíregyháze/HU
Newsletter 4 – workshop v Sofii/BG
Newsletter 5 – druhá testovacia fáza/DE
Newsletter 6 – 3. výročná konferencia v Stuttgarte/DE
Východisková správa – 2016 v AJ
Manuál pre organizovanie, implementáciu a hodnotenie on-line hodiny (Manual on replication)

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu) – Nemecko

Landesakademie für Lehrerfortbildung und Personalentwicklung an Schulen (Krajinská akadémia pre vzdelávanie učiteľov a osobnostný rozvoj na školách) – Nemecko

Pädagogische Hochschule Tirol (Vysoká škola pedagogická v Tirolsku) – Rakúsko

Teacher Training Faculty, College of Nyíregyháza (Vysoká škola pedagogická) – Maďarsko

e-code Education for Continuous Development (e-code Vzdelávanie pre kontinuálny rozvoj) – Slovensko

Aquilonis d.o.o consultancy for business and management (Aquilonis d.o.o. konzultácie pre obchod a manažment) – Chorvátsko

Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade (Inštitút psychológie, FF Univerzita v Belehrade) – Chorvátsko

 73 SOU „Vladislav Gramatik“ (73 SOŠ „Vladislava Gramatika“) – Sofia, Bulharsko

TERRA Mileniul III Foundation (Nadácia TERRA Milénium III) – Rumunsko

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.