Contact details

Mapovanie kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja v rámci DEKD

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je mapovanie jednotlivých významných častí hmotného kultúrneho dedičstva v Bratislavskom kraji a ich prezentácia odbornej aj širokej verejnosti formou každoročnej konferencie. Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s AINovou usporadúva za týmto účelom konferenciu v rámci DEKD – Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Cieľom je tiež promovať dobre obnovené historické objekty v kraji ako aj tie, ktoré potrebujú pomoc.

Východisko projektu:

Vznik Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2001 priniesol potrebu podrobnejšie zmapovať jej kultúrne dedičstvo. Poznanie hodnôt je základným predpokladom na ich ochranu a tiež na využitie ich potenciálu pre hospodársky rozvoj kraja.

Cieľové skupiny:

  • odborná verejnosť najmä z oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva
  • predstavitelia miest a obcí v kraji
  • zástupcovia subjektov spolupracujúcich s Úradom BSK

Aktivity a výstupy:

Už od roku 1999 sa 50 signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru každoročne v septembri zapája do Dní európskeho dedičstva. Sprístupňujú tisícky zriedkavo otvorených historických a kultúrnych miest vo svojej krajine s ukážkami miestnych zručností a tradícií, architektúry a umenia, pričom tak podporujú vzájomné porozumenia medzi Európanmi.

Aktivity:

  • AINova už od roku 2010 spolupracuje s Úradom BSK na definovaní tém pre odborné konferencie
  • AINova prispieva k tvorbe obsahu konferencie, ktorú Bratislavský kraj organizuje v rámci DEKD (www.europeanheritagedays.com).

Výstupy:

  • jednodňové konferencie (napr. v starej Cvernovke, na hrade Červený Kameň, v Art hoteli Kaštieľ v Tomášove alebo v hoteli Zochova chata v Harmónii)
  • zborníky z konferencií 

Financovanie:

Projekt je financovaný zo zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja. 

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Zborník príspevkov z konferenie

Galéria:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Bratislavský samosprávna kraj

Pamiatkový úrad SR

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Mestský ústav ochrany pamiatok

Rôzne iné organizácie, ktoré oslovujeme podľa témy konferencie v danom roku.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.