Contact details

AINova On The Move

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je skvalitniť manažérske a digitálne zručnosti pracovníkov vzdelávacej inštitúcie AINova, čím sa posilní kvalita a propagácia vzdelávania účastníkov jednotlivých seminárov či kurzov.

Východisko projektu:

Pre každú organizáciu sú veľmi dôležití jej pracovníci a ich ďalšie vzdelávanie a rozvoj. Pre dobrú spoluprácu s projektovými partnermi a externými odborníkmi i pre samotné vzdelávacie programy sú dôležité manažérske i digitálne zručnosti. 

Cieľové skupiny:

  • zamestnanci AINovy

Aktivity a výstupy:

V rámci projektu sú naplánované 4 stáže a účasť na 4 vzdelávacích podujatiach.

Uskutočnené vzdelávacie programy:

  • november 2019 – kurz „ICT Tools for Teaching“ v írskom Dubline zameraný na používanie informačných technológii pri výučbe a výmenu skúseností v oblasti výučby
  • november 2019 – kurz „Digital Marketing Strategy course“ v španielskom Tenerife zameraný na vytvárania obsahu a marketingu web stránok a sociálnych médií, SEO stratégie a online reklamy
  • august 2022 – kurz „ICT in Education“ v Prahe zameraný na rozvoj IKT zručností, využívanie nových učebných nástrojov a platforiem
  • august 2022 – kurz „English for Educators and Administrative Staff“ v Prahe zameraný na zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku

Uskutočnené odborné stáže (job shadowing):

  • október 2019 – stáž  v prírodovednom múzeu Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumsiskes v Litve, ktoré sa zaoberá obnovou historických pamiatok prostredníctvom tradičných stavebných remesiel
  • máj 2022 – stáž vo Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, Veselí na Morave, ktoré sa zaoberá interpretáciou miestneho dedičstva, enviromentálnym vzdelávaním a praktickou činnosťou v ochrane prírody
  • máj 2022 – stáž v European Institute of Public Administration, Centre of Lawyers and Judges v Luxembursku zameraná na rozvoj inštitúcie, na zabezpečenie kvality vzdelávania a manažmentu
  • júl 2022 – stáž na Univerzite Pardubice – Fakulta restaurování Litomyšl
  • august 2022 – stáž v Národním památkovém ústavě Praha, zameraná na zdieľanie vedomostí a skúseností v oblasti vzdelávania dospelých

Dopadom projektu bude vyššia úroveň kompetencií pracovníkov a pracovníčiek AINovy, vďaka vzájomnému zdieľaniu poznatkov a skúseností zo študijných pobytov a kurzov.

Financovanie:

Projekt je realizovaný v rámci programu ERASMUS+, kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Výška poskytnutého grantu je 16 435 EUR. Trvanie projektu je od septembra 2019 do augusta 2022.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Zmluva o projekte

Galéria:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Lietuvos liaudies buities muziejus – Litva

ENGLISH MATTERS S.L. – Španielsko

Formacion FU SL – Španielsko

Národní památkový ústav – Česká republika

ITC International TEFL Certificate s.r.o. – Česká republika

EIPA – Holandsko

Vzdelavaci a informacni stredisko Bile Karpaty, o.p.s – Česká republika

Univerzita Pardubice – Česká republika

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.