Contact details

Bratislava Belgrade Brussels Bridge – 4B

Cieľ projektu:

Cieľom projektu 4B – Bratislava Belgrade Brussels Bridge / Most Bratislava Belehrad Brusel bolo pomôcť Srbskej republike v procese asociačných rokovaní s EÚ. Pracovníci srbskej štátnej správy sa zúčastnili školení o európskej integrácii organizovaných na Slovensku AINovou a Ústavom medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK v Bratislave.

Východisko projektu:

Proces aproximácie práva krajiny s ambíciou stať sa (pridruženým) členom EÚ a rokovania o podmienkach spolupráce je veľmi náročný, na odborné znalosti, i komunikáciu. Slovensko malo podporu z viacerých strán, AINova realizovala niekoľko projektov podpory, preto bola v pozícii takúto podporu poskytnúť iným.

Cieľové skupiny:

  • určený zástupcom štátnej správy zo Srbska

Aktivity a výstupy:

  • 4 štvordňové semináre pre štátnych úradníkov srbskej štátnej správy, a tiež pre srbských žurnalistov poskytujúcich informácie o EÚ
  • príručka Vyjednávanie SR na ceste do EÚ
  • projektové stretnutie zástupcov AINova a zástupcov Úradu vlády Srbska, Úradu pre európsku integráciu o budúcej spoluprác

Financovanie:

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid / Bratislava Belgrade Fund. Rozpočet celého projektu bol 2 523 084,00 SKK. Trvanie projektu bolo od decembra 2005 do mája 2007.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Príručka Vyjednávanie SR na ceste do EÚ

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Úrad vlády Srbskej republiky

Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK v Bratislave

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.