Contact details

Kurzy anglického jazyka pre hotely a gastronómiu

Pre koho je kurz určený?

Kurz hotelovej angličtiny je určený zamestnancom v hotelovom sektore alebo gastronómii, ktorí  majú základnú až mierne pokročilú úroveň.

Pre bližšie informácie a záujem prosím kontaktujte Moniku Kováčovú, monika.kovacova@ainova.sk.

Obsah kurzu:

  • tematické okruhy, napr.: rezervácia, uvítanie hosťa, jedálny a nápojový lístok, objednávanie a platenie, ponuka služieb
  • formálna a neformálna komunikácia, zdvorilostné frázy, telefonovanie
  • riešenie sťažností
  • rozdiely v komunikácii s anglicky hovoriacimi ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia

Termín a miesto:

  • podľa záujmu – jesenný kurz/ október – november, jarný kurz/ apríl -máj
  • prezenčne vo vašich priestoroch alebo v Infocentre vo Svätom Jure

Trvanie a poplatok:

  • dĺžka kurzu je 10 vyučovacích hodín (x 90 min) 200 EUR

Prínos programu:

  • zvýšenie schopnosti dorozumieť sa vedie k lepšiemu zvládnutiu zložitejších situácií
  • používanie jazyka na vyššej úrovni zvyšuje dojem kvality a profesionality
  • vzdelávanie zamestnancov zvyšuje ich spokojnosť a posilňuje ich sebavedomie a lojálnosť.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.