Kontaktné údaje

Jazykové kurzy pre firemných klientov

Prečo tento kurz?

Jazykové kurzy pre firemných klientov vznikli ako reakcia na záujem firiem o zlepšovanie jazykových zručností svojich zamestnancov.

Čím je kurz výnimočný:

Špecializovaný kurz je pripravený podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Pre koho je tento kurz určený:

pre zamestnancov firiem

Obsah vzdelávacieho kurzu: 

Špecializovaný kurz podľa požiadaviek klienta (všeobecná komunikácia, Business English a pod.)

Poplatok za kurz:

Podľa dohody.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.