Contact details

Kurzy anglického jazyka pre firemných klientov

Prečo tento kurz?

Jazykové vzdelávanie je v súčasnosti bežnou súčasťou podnikovej kultúry, či už ako investícia do zlepšenia chodu a konkurencieschopnosti každej firmy, alebo benefit, ktorý zamestnanci určite ocenia. 

Poskytujeme jazykové vzdelávanie s rôznym zameraním (všeobecná komunikácia, obchodná angličtina, prezentačné zručnosti,  a pod.)

Ponúkame individuálne alebo skupinové kurzy (max. 6 študentov). Kurzy vedú kvalifikované lektorky. Študenti sú zaraďovaní do kurzov podľa jazykových znalostí na základe vstupných testov.

Pre bližšie informácie a záujem prosím kontaktujte Moniku Kováčovú, monika.kovacova@ainova.sk.

Pre koho je tento kurz určený?

  • súkromné spoločnosti, samospráva, manažment a zamestnanci firiem
  • výučba prebieha podľa dohody buď v našich priestoroch, v priestoroch vašej firmy alebo online 

Kurz obchodnej angličtiny / Business English

Zameriava sa na bežné pracovné situácie, pomôže pri prezentáciách, mítingoch a rokovaniach.

Zahŕňa:

  • odbornú slovnú zásobu a frazeológiu
  • konverzáciu v obchodných situáciách
  • formálnu gramatiku pre obchodnú sféru 
  • možnosť precvičovať si učivo pomocou autentických simulácií
  • aktuálne témy o dianí zo sveta ekonomiky, politiky a moderných technológií

Naše lektorky:

Claire Amy Vepy-Page
Monika Kováčová

Poplatok:

Podľa Vašich požiadaviek a nárokov Vám radi stanovíme cenu kurzu.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.