Contact details

AXESS – Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Termín:

Kurz je voľne dostupný na www.axesslearning.eu

Prečo tento kurz?

Digitálne technológie dramaticky menia spôsob života a práce Európanov. Súčasne však prinášajú mnohé výzvy: podľa Európskej komisie, viac ako 70 miliónov Európanov trpí nedostatočnými digitálnymi zručnosťami, a tým sú vystavení väčšiemu riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálnej vylúčenosti.

Čím je kurz výnimočný?

Digitálne zručnosti nie sú len o používaní IKT, ale obsahujú aj kompetencie popísané v dokumente “Digital Competence Framework DigComp 2.0” v nasledujúcich 5 oblastiach: Informačná & dátová gramotnosť, Komunikácia & spolupráca, Tvorba digitálnych obsahov, Bezpečnosť a Riešenie problémov.

Pre koho je tento kurz určený?

Vytvorenie kurzu bolo motivované pomocou ženám vrátiť sa do pracovného procesu po prestávke. Avšak cieľová skupina je neobmedzená a jednotlivé moduly môžu byť užitočné pre širokú verejnosť.

Obsah vzdelávacieho kurzu:

Na platforme AXESS www.axesslearning.eu nájdete 10 vzdelávacích modulov:

  1. Identifikácia problému: ako identifikovať skutočný problém. Definovať okolnosti, súvislosti a cieľ.
  2. Plán aktivít a manažment projektu
  3. Kreatívne využívanie digitálnych technológií
  4. Spravovanie informácií
  5. Digitálne zručnosti
  6. Interakcie prostredníctvom digitálnych technológií
  7. Zamestnateľnosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie
  8. Pracovné príležitosti na sociálnych médiách
  9. Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
  10. Zvyšovanie informovanosti o otvorenej vláde

Vzdelávacie výstupy:

Podľa zvoleného modulu kurz rozvinie novú zručnosť, napr. vytvoriť webovú stránku, efektívne vyhľadávať informácie na internete, riadiť projekt.

Poplatok:

Celý kurz i jednotlivé moduly je možné využívať zdarma.    

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Príručku pre vzdelávanie pomocou platformy AXESS si môžete stiahnuť TU:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.