Kontaktné údaje

Služby pre komunitu – Infocentrum Svätý Jur

Cieľom Infocentra je propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt mesta Svätý Jur a Malokarpatského regiónu.

Infocentrum poskytuje informácie o kultúrnych a prírodných hodnotách regiónu aj v spolupráci s Bratislava Region Tourism (Oblastnou organizáciou cestovného ruchu), organizuje/spoluorganizuje podujatia, ponúka knižné publikácie a výrobky miestnych tvorcov, organizuje výstavy viažuce sa tematicky k regiónu, poskytuje priestor pre spoločenské a kultúrne podujatia, vydáva knižné a iné publikácie.