Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED

Cieľ projektu: zmapovať aktivity v oblasti vzdelávania dospelých na úrovni samospráv najmä na úrovni VÚC a miest zvýšiť povedomie tvorcov regionálnych politík o funkciách a prínosoch aktivít v oblasti vzdelávania dospelých pre región, zamestnávateľov, ale aj pre koncových účastníkov – občanov podporiť inštitucionálne kapacity verejnej správy na regionálnej úrovni prispieť k vytváraniu efektívnej verejnej politiky vzdelávania … Čítať ďalej Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED