Kontaktné údaje

RegionAL

Cieľ projektu:

Cieľom projektu RegionAL ( „Porovnávacia analýza regionálnych politík vo vzdelávaní dospelých“ (Comparative Analysis of Regional Policies for Adult Learning) je:

 • identifikovať na regionálnej úrovni faktory, ktoré napomáhajú, a ktoré prekážajú pri úspešnej realizácii politiky VD;
 • uskutočniť porovnávaciu analýzu iniciatív v oblasti politiky VD;
 • vyvodiť kľúčové faktory úspešnosti politiky VD na regionálnej úrovni

Východisko projektu:

Projekt vychádzal z potreby pomôcť pri tvorbe politiky vzdelávania dospelých na regionálnej úrovni v rôznych častiach EÚ. Pomoc sa týkala efektívnejšej formulácie, implementácie a tiež financovania tejto politiky prostredníctvom identifikovania kľúčových faktorov úspešnej politiky.

Cieľové skupiny:

Výstupy projektu – najmä kľúčové faktory úspešnej politiky VD na regionálnej úrovni, sú určené tvorcom politiky vzdelávania dospelých na regionálnej úrovni. Miesto prieskumu v krajinách partnerov boli rôzne typy inštitúcií – na Slovensku najmä vyššie územné celky (8 VUC), a tiež tvorcovia politiky vzdelávania dospelých na národnej úrovni.

Aktivity a výstupy:

 • Profily 6 krajín, v ktorých sa výskum realizuje; 
 • Porovnávacia analýza regionálnej politiky VD v 16 regiónoch 6 krajín
 • Súbor „nástrojov“ na podporu politiky VD v šiestich jazykových mutáciách;

Súčasťou projekt REGIONAL bola aj diseminácia a exploatácia týchto výstupov po celej Európe so zámerom osloviť minimálne 1675 priamych cieľových skupín počas trvania projektu a 400 ďalších potenciálnych odberateľov.

Financovanie:

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania – Grundtvig – Multilaterálny projekt č. 539389-LLP-1-2013-1-DE-Grundtvig-GMP.  Projekt sa realizoval v rokoch 2014 až 2016. Celkový rozpočet bol 352 386 EUR, pre AINovu 17 423 EUR.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Project Regional Leaflet_sk
Regional Project: Toolkit_en
Country Report SK_en
Správa o krajine SK_sk

Zoznam spolupracujúcich subjektov:   

 • Agentúra pre vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie (NBEB, Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildung e.V.), Nemecko – koordinátor projektu
 • Národný úrad práce (NMH) / Ministerstvo hospodárstva, Maďarsko
 • Združenie pre priemyselný rozvoj južného Talianska (SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), Taliansko
 • Národná írska univerzita Maynooth (NUIM, National University of Ireland Maynooth), Írsko
 • Rozvojová regionálna agentúra pre Šumadiju a Pomoravlje (REDASP, Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje), Srbsko
 • IDP European Consultants, Taliansko

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.